Symulacja emerytury

Na tej stronie możesz wyliczyć przybliżoną wysokość emerytury, jaka będzie Ci przysługiwać w ramach II filaru systemu ubezpieczeń społecznych po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ta uproszczona symulacja emerytury wyliczy wysokość Twojej miesięcznej emerytury w zależności od Twoich obecnych dochodów. Wyliczenie to nie uwzględnia inflacji, wzrostu Twoich dochodów oraz zakłada ustawowy wiek zakończenia Twojej pracy zawodowej.

  Wiek: lat Płeć:


 

Miesięczna płaca brutto: