Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego czy warto?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego czy warto?

W 2012 roku dopiero konsumenci mogli założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dające możliwość oszczędzania. Takie konto zostało wprowadzone by jeszcze bardziej zachęcić polskich konsumentów do oszczędzania w ramach trzeciego filaru ubezpieczeń społecznych. Jak wiadomo wcześniej już istniało Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Czym się więc różnic IKZE od IKE?

emeryturaGłówna różnica tkwi w opodatkowaniu. Zachętą i ulepszoną formą jest właśnie IKZE, ponieważ zastosowano w nim preferencję podatkową, która polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto (szerzej w: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/ikze/indywidualne-konto-zabezpieczenia-emerytalnego/). Opodatkowaniu PIT zgodnie z obowiązująca skalą podatkową podlega wypłata środków z IKZE w momencie zakończenia okresu oszczędzania. W przypadku śmierci osoby oszczędzającej, środki zgromadzone an tym koncie trafią do osoby wskazanej jako uprawniona. W przypadku IKE zarówno wpłaty jak i wypłaty są zwolnione z podatku dochodowego.

Limity w IKZE

Kwota jaką oszczędzający chce wpłacać rocznie na swoje konto w IKZE jest ograniczona pewnymi limitami. Wynikają one z wysokości kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, ustalone indywidualnie za poprzedni rok. Wpłaty w konkretnym roku nie mogą przekroczyć pułapu równego 4% tych składek.

Czy warto posiadać Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Przy określonych założeniach odnośnie przeciętnego wzrostu wynagrodzenia, inflacji, skali podatkowej i średniej rocznej stopy zwrotu, wyliczono, że przy przykładowej pensji 3,5 tys. brutto po 40 latach oszczędzający zgromadziłby około 230 tys. zł. Gdyby te pieniądze odkładać w ramach IKE, wystarczyłyby, żeby przez 20 lat co miesiąc otrzymywać rentę wysokości ok. 960 zł. Biorąc pod uwagę IKZE i pobieraną zaliczkę na podatek dochodowy, miesięczna rata wyniosłaby ok. 785 zł. Warto jednak wziąć również pod uwagę, że w przypadku IKZE będziesz mógł mieć ulgę podatkową.

To czy warto zakładać konto IKZE zależy w głównej mierze od Twoich indywidualnych preferencji. Jeżeli zależy Ci na zapoznaniu się z ofertami w poszczególnych bankach jeśli chodzi o przyszłość Twojej emerytury wejdź na naszą stronę internetową.

Leave a reply